اعتبار سنجی شماره کارت های پایا تجارت رهرو ایرانیان

مشتری گرامی در نظر داشته باشید که فقط و فقط جهت واریزی، شماره کارت هایی زیر معتبر میباشد

و مسئولیت انجام واریزی به هر شماره کارت دیگری بر عهده شرکت پایا تجارت رهرو ایرانیان نمیباشد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک صادرات
بانک پاسارگاد